top of page

Lokalita P07 Řisuty

Územní studie lokality solitérních a řadových

rodinných domů v obci Řisuty.

Autorský tým: 

Ing. arch. Jan Studený

Ing. arch. Pavlína Hlinovská

Ing. Petr Fojt

 

Návrh 2023

Předpokládaná realizace 2024

bottom of page