top of page

PROJEKČNÍ PRÁCE

 • vizualizace

 • architektonická studie

 • pasportizace stavby

 • PD pro stavební povolení

 • PD pro provedení stavby

 • změna stavby před dokončením

 • skutečné provedení stavby

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

 • existence inženýrských sítí

 • stanoviska dotčených orgánů státní správy

 • vyjádření správců sítí

 • zastoupení v územním, stavebním či společném stavebním řízení

 • kolaudace stavby

TYPY STAVEB

 • územní studie

 • rodinné domy

 • bytové domy 

 • průmyslové stavby

 • polyfunkční stavby

 • veřejné stavby

 • interiéry

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

 • projekt FVE/ ČOV/studny 

 • přípojky inženýrských sítí

 • dopravní řešení

 • sadové úpravy/ zahrada

 • rozpočet a výkaz výměr

 • průkaz energetické náročnosti budov

 • autorský a technický dozor

 • realizace stavby

PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA

 • geodetické zaměření

 • stavebně technický průzkum

 • inženýrsko- geologický průzkum

 • hydrogeologický průzkum

 • radonový průzkum

NAŠE PŘEDNOSTI

 • konstruktivní pohled na architekturu

 • pečlivý a otevřený přístup ke klientovi

 • atraktivní i funkční technické řešení

 • komplexní služba od projekce až po realizaci

 • mladý, ale zkušený kolektiv

bottom of page